Τεχνικός έλεγχος

Στάδια Τεχνικού Ελέγχου

· Οπτικοί έλεγχοι 

Περιλαμβάνουν όλους τους ελέγχους των μηχανικών συστημάτων και υποσυστημάτων ενός οχήματος.


· Έλεγχος καυσαερίων 

Εξακριβώνεται η ορθή λειτουργία του κινητήρα η οποία ισοδυναμεί με οικονομική οδήγηση και καθαρό περιβάλλον.


· Έλεγχος σύγκλισης - απόκλισης. 

Ελέγχεται η ικανότητα ενός οχήματος στη διατήρηση ευθύγραμμης πορείας. Σωστή ευθυγράμμιση ισοδυναμεί με λιγότερη καταπόνηση των μηχανικών μερών, ευστάθεια και καλύτερο έλεγχο του οχήματος καθώς και περιορισμένη φθορά των ελαστικών του.


· Έλεγχος φώτων 

Ο έλεγχος φώτων που διεξάγεται κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου αφορά την λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος ώστε να έχετε ασφάλεια το βράδυ για εσάς και για τους ερχόμενους οδηγούς.


· Έλεγχος συστήματος πέδησης 

Ελέγχεται η ικανότητα του οχήματος να επιβραδύνει την ταχύτητα κίνησης. Επιβεβαιώνεται αν το όχημά σας μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες συνθήκες, ώστε να είστε ασφαλείς εσείς και οι συνεπιβάτες σας.


· Έλεγχος συστήματος ανάρτησης 

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τους τροχούς. Σκοπός της ύπαρξης της ανάρτησης είναι να εξασφαλίζει άνεση στους επιβάτες, συνεχή επαφή των τροχών με το δρόμο, ευστάθεια κατά την πορεία και καλή συμπεριφορά σε ακραίες καταστάσεις.

Εξοπλισμός

Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.:

- Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό της κορυφαίας στον κόσμο Γερμανικής εταιρείας ΜΑΗΑ.

- Ο εξοπλισμός του ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ελέγχετε συνεχώς από εξωτερικούς φορείς έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων και η ποιότητα των ελέγχων.

- Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί, προκειμένου να λάβει την άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). 

Προσωπικό ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ 
Το τεχνικό προσωπικό που στελεχώνει το Ι ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ είναι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης Μηχανολόγοι - Μηχανικοί και έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 17020 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα διαπίστευσης) καθώς και από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Πλεονεκτήματα ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ 

Ø Εύκολη και άμεση πρόσβαση στο ΙΚΤΕΟ .

Ø Τεχνικός έλεγχος με εξοπλισμό σύγχρονο και πιστοποιημένο.

Ø Άνετες συνθήκες αναμονής.

Ø Φιλικό προσωπικό το οποίο με ακρίβεια και απλά λόγια σε κάθε πελάτη εξηγεί και περιγράφει, τη συνολική εικόνα του οχήματος του.