Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Συχνές Ερωτήσεις

· Πότε πρέπει να περάσω το όχημα μου από ΚΤΕΟ;

Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στο νομό Αττικής, ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας (-3 εβδομάδες έως + 1 εβδομάδα) και στη συνέχεια πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος ανα διετία .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 : οχήματα ιδιωτικής χρήσης με ημερομηνία 1ης άδειας 26/4/2006 πρέπει να περάσει από ΚΤΕΟ στο χρονικό διάστημα από 5/4/2010 έως 3/5/2010.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 : οχήματα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ελεγχθεί σε ΚΤΕΟ στις 16/7/2008 πρέπει να περάσουν περιοδικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα από 25/6/2010 έως 23/7/2010

Για επιβατικά οχήματα από άλλους νομούς εκδίδεται πρόγραμμα πρόσκλησης από τις κατά τόπους νομαρχίες. Καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ώστε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα πρόσκλησης του νομού σας.

· Και αν αργήσω;

Το όχημα είναι εκπρόθεσμο ως προς τον τεχνικό έλεγχο και θα πρέπει να καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου.

Τα εκπρόθεσμα οχήματα μπορούν κλείνοντας ραντεβού στο ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ να εφοδιαστούν με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

· Και πόσο είναι το πρόστιμο;

Στα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης τα παράβολα υπέρ δημοσίου είναι 17€ για εκπρόθεσμα μέχρι 15 ημέρες και 34 € για παραπάνω από 15 ημέρες. Το ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ έχει ήδη προμηθευτεί παράβολα οπότε δεν απαιτείται να τα αγοράσετε από αλλού. Αντίστοιχα για τα φορτηγά το πρόστιμο είναι 22 € και 44 €.

· Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Την ημέρα που θα προσκομίσετε το όχημα σας για έλεγχο θα πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την ταυτότητά σας (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων σας) και το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (προηγούμενο ΚΤΕΟ αν υπάρχει).

· Τι είναι Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου;

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) αποτελεί το πιστοποιητικό ότι ένα όχημα έχει ελεγχθεί από ΚΤΕΟ. Στο ΔΤΕ αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματός σας, οι μετρήσεις που εκπονήθηκαν κατά τον έλεγχο και γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του οχήματος.

Σημειώνεται ότι το ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκδίδει ισοδύναμο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με αυτό του δημοσίου. Ταυτόχρονα η πιστοποίηση κατά ISO 17020 εγγυάται υψηλής ποιότητας ελέγχους με κορυφαίο στο είδος του τεχνικό εξοπλισμό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κόστος και την ημερομηνία υποχρέωσης ΚΤΕΟ, καθώς και για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο μπορείτε να καλέσετε στα τηλ. 10.40.10 & 2109484301-3 και το προσωπικό του ΙΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ θα απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας.